Slovensko - Stredné odborné školy

Prehľad stredných odborných škôl pripravujúcich žiakov na zamestnanie v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva v prihraničných regiónoch SR rozdelených podľa krajov

Bratislavský kraj

Názov školyAdresaWebová stránka
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu Na pántoch 9, Bratislava www.souo-panty.sk
Stredná odborná škola Farského 9, Bratislava www.soupotr.sk
Súkromná športová stredná odborná škola M. C. Sklodowskej 1, Bratislava www.sportskola.sk
Súkromná stredná odborná škola veterinárna Bullova 2, Bratislava www.veterinarnaskola.sk
Spojená škola SOŠ ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji www.spojsivanka.sk
Stredná odborná škola záhradnícka Bratislavská 44, Malinovo www.zahradnicka-malinovo.sk
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Kostolná 3, Modra www.svosmo.sk


Trnavský kraj

Názov školyAdresaWebová stránka
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Nám. sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda www.dunagro.sk
Súkromná stredná odborná škola s VJM Neratovické nám. 1916/16, Dunajská Streda www.skolads.sk
Stredná odborná škola stavebná Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda www.soustavds.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765, Galanta www.sosoasga.edupage.org
Stredná odborná škola technická Esterházyovcov 712/10, Galanta www.soupga.edu.sk
Stredná odborná škola Nám. sv. Martina 5, Holíč www.sosholic.sk
Stredná odborná škola Bernolákova 383/10, Holíč www.sposholic.edupage.sk
Súkromná stredná odborná škola Mostová 53, Mostová www.cservenka.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28, Piešťany www.sosoasmojmir.edupage.sk
Stredná odborná škola záhradnícka Brezová 2, Piešťany www.szaspn.sk
Stredná odborná škola Rakovice 25, Rakovice www.sosrakovice.edupage.org
Stredná odborná škola V. P. Tótha 31, Senica www.sossenica.sk
Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Mallého 2, Skalica www.viahumana.sk
Súkromná stredná odborná škola SD Jednota Vinohradská 48, Šamorín www.hasossamorin.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Lomonosovova 2797/6, Trnava www.sosostrnava.edupage.org
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Zavarská 9, Trnava www.spostt.edupage.sk


Nitriansky kraj

Názov školyAdresaWebová stránka
Stredná odborná škola Hlavné námestie 2, Dvory nad Žitavou www.sosdvory.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Budovateľská 32, Komárno www.zssoskn.edu.sk
Stredná odborná škola Dunajský rad 138, Kravany nad Dunajom www.zsszapknd.edu.sk
Stredná odborná škola Sv. Michala 36, Levice www.soslevice.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Na lúkach 18, Levice www.sposlv.szm.sk
Stredná odborná škola potravinárska Cabajská 6, Nitra www.soupcabajskanr.edu.sk
Spojená škola SPŠP,HA,ŠG Slančíkovej 2, Nitra www.spsnr.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna Drážovská 14, Nitra www.sosvetnr.sk
Stredná odborná škola Jesenského 1, Nové Zámky www.soujesnz.sk
Stredná odborná škola Slovenského národného povstania 41, Šahy www.sossahy.edupage.org
Stredná odborná škola Štúrova 74, Šaľa soupsala.edu.sk
Stredná odborná škola Nitrianska 81, Šurany www.zss-surany.edupage.org
Stredná odborná škola Krušovská 2091, Topoľčany www.soskruto.edu.sk
Stredná odborná škola Tovarnícka 1632, Topoľčany www.sostov1632-to.sk
Stredná odborná škola Ul. SNP 2, Zlaté Moravce www.soszm.sk


Banskobystrický kraj

Názov školyAdresaWebová stránka
Stredná odborná škola Pod Bánošom 80, Banská Bystrica www.sosbanbb.sk
Stredná odborná škola lesnícka Akademická 16, Banská Štiavnica www.soslbs.edupage.org
Spojená škola - SOŠ Špitálska 4, Banská Štiavnica www.sosbs.sk
Stredná odborná škola J.Kalinčiaka 1584/8, Fiľakovo www.soukalfi.edu.sk
Stredná odborná škola Janka Jesenského 888/1, Krupina www.soukrupina.sk
Stredná odborná škola Zvolenská cesta 83, Lučenec www.soslc.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Osvety 17, Nová Baňa www.sosnb.sk
Spojená škola - SOŠ Železničná 5, Poltár www.soupoltar.edu.sk
Súkromná stredná odborná škola Železničná 2, Revúca www.ssosra.edupage.sk
Spojená škola - SOŠ Okružná 61, Rimavská Sobota www.sosrs.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota www.sosos.sk
Stredná odborná škola Jabloňová 1351, Zvolen www.soshotel.sk
Stredná odborná škola Gottwaldova 70/43, Želovce www.soszelovce.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom www.zsszh.edu.sk


Košický kraj

Názov školyAdresaWebová stránka
Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice www.zsjuznake.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Kukučínova 23, Košice www.sospsvke.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna Nám. mladých poľnohospodárov 2, Košice www.sosvet.sk
Stredná odborná škola Prakovce 282, Prakovce www.sosprakovce.edupage.org
Stredná odborná škola J. Majlátha 2, Pribeník www.soupopribenik.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Rožňavská Baňa 211, Rožňava www.sososrv.edupage.org
Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, Rožňava www.sostrv.edu.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb Námestie slobody 12, Sobrance www.spojskolaso.edupage.org
Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves www.oasnv.edu.sk
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta Komenského 1963/10, Trebišov www.czsskomtv.edu.sk
Stredná odborná škola Komenského 12, Trebišov www.sostv.sk
Stredná odborná škola Janka Kráľa 25, Veľké Kapušany www.sosvkjkrala.edupage.sk

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK