Vzdelávacie inštitúcie

 • Adresa: Akademická 4, Nitra
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: www.agroinstitut.sk
 • Adresa: H. Meličkovej 14, Bratislava, 84105
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: http://www.credit0623.sk/
 • Adresa: M.Hlaváčka 21, Levoča 054 01
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: www.ecotrend.sk
 • Adresa: Južná trieda 10, Košice, 04001
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: http://hotelovake.edupage.org/
 • Adresa: Krúdy Gy. köz 2, 4400 Nyiregyháza
 • Štát: Maďarsko
 • Web spoločnosti: -
 • Adresa: Mierové nám. č. 1, 924 01 Galanta
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: www.sppk.sk
 • Adresa: Dopravná 14, Levice 934 01
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: www.rppklevice.sk
 • Adresa: Sama Chalupku 18, Michalovce, 071 01
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: www.sppk.sk
 • Adresa: Akademická 4, 949 01 NITRA, Nitra, 949 01
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: -
 • Adresa: Sedliacka 3127/19, 97901 Rimavská Sobota
 • Štát: Slovensko
 • Web spoločnosti: http://www.skservis.sk/
Položky 1-10 z 19.
12

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK