Registrácia

Bežný používateľ

Konto pre bežných používateľov je určené pre širokú verejnosť (zamestnanci, SZČO, nezamestnaní, žiaci, študenti, absolventi a ostatní používatelia, ktorí si hľadajú prácu).

Zamestnávateľ

Konto pre zamestnávateľov je určené pre organizácie ponúkajúce voľné pracovné miesta alebo hľadajúce nových zamestnancov.

Vzdelávacia inštitúcia

Konto pre vzdelávacie inštitúcie je určené pre organizácie ponúkajúce kurzy, školenia alebo iné vzdelávacie aktivity.