Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe

Pracovná náplň
Pomocný pracovník v potravinárskej výrobe vykonáva základné manuálne operácie a úkony v procese spracovania vstupných surovín, balení a expedovaní jednotlivých potravinárskych výrobkov. Zúčastňuje sa na výrobe potravín a podieľa sa na uskladnení a distribúcii hotových výrobkov. Obsluhuje jednoduché stroje a zariadenia na spracovanie vstupných komodít a výrobu potravín v priebehu celého výrobného procesu.
Odborné zručnosti
• Manuálna príprava vstupných surovín v potravinárskej výrobe.
• Pomocné manipulačné práce (napr. príprava materiálov, výroba, montáž a pod.) v potravinárskej výrobe.
• Obsluha jednoduchých strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Pomocné práce pri balení, skladovaní a expedícii potravinárskych výrobkov.
• Pomocné práce pri čistení a údržbe strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Sanitačné postupy a programy.
• Hygiena potravín a hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho a rastlinného pôvodu.
• Spôsoby uskladnenia a manipulácie s potravinami.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK