Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve

Pracovná náplň
Pomocný pracovník v zmiešanom hospodárstve vykonáva pomocné sezónne a manipulačné práce v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Pomáha pri manipulácii s materiálom, pri pestovaní a zbere rastlín a poľnohospodárskych plodín v rastlinnej výrobe. Na úseku živočíšnej produkcie zabezpečuje starostlivosť o hospodárske zvieratá, prípravu krmív a napájanie zvierat, údržbu chovných priestorov a asistuje pri pôrodoch a veterinárnych zákrokoch.
Odborné zručnosti
• Vykonávanie pomocných prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Manipulácia s materiálom a produktmi v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Pomocné práce pri siatí, sadení, pestovaní a zbere poľnohospodárskych plodín a rastlín.
• Ošetrovanie poľnohospodárskych plodín a rastlín, aplikácia hnojív a ochranných prostriedkov.
• Triedenie a ovocia pri zbere a expedícii.
• Starostlivosť o jednotlivé kategórie hospodárskych zvierat podľa veterinárnych zásad.
• Čistenie a údržba chovných priestorov, maštalí, výbehov a posudzovanie mikroklímy v objektoch určených pre chov hospodárskych zvierat.
• Vyskladňovanie a presun hotových výrobkov a tovaru.
• Príprava krmív pre zvieratá, napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat.
• Pomocné práce pri pôrodoch hospodárskych zvierat a veterinárnych zákrokoch.
• Správne zaobchádzanie so zvieratami a ich čistenie.
• Starostlivosť o zdravie hospodárskych zvierat a zabezpečovanie optimálnych podmienok pre ich chov.
• Základná údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Obsluha jednoduchých strojov a zariadení.
• Ručné čistenie mechanizačných zariadení, strojov, liniek, baliacich zariadení a uskladňovacích priestorov.
Odborné vedomosti
• Základy zootechniky a botaniky.
• Základy živočíšnej a rastlinnej výroby.
• Zariadenia a technológie používané v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Základná znalosť poľnohospodárskych plodín.
• Poľnohospodárska mechanizácia.
• Používanie poľnohospodárskych nástrojov a prístrojov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK