Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe

Pracovná náplň
Pomocný pracovník v rastlinnej výrobe vykonáva pomocné, prípravné, obslužné a manipulačné práce na úseku rastlinnej produkcie. Vykonáva pomocné práce pri zbere, skladovaní a expedícii rôznych druhov poľnohospodárskych plodov a ich prípravu na predaj, vrátane manipulácie s vrecami.
Odborné zručnosti
• Vykonávanie pomocných prác v rastlinnej výrobe.
• Manipulácia s materiálom v rastlinnej výrobe.
• Siatie, sadenie, pestovanie a zber plodín a rastlín.
• Vysádzanie ovocných a okrasných drevín a ďalších rastlín.
• Ošetrovanie kvetín.
• Ošetrovanie poľnohospodárskych plodín počas vegetácie.
• Ručné kosenie trávy.
• Triedenie ovocia pri zbere a expedícii.
• Vyskladňovanie a presun hotových výrobkov a tovaru.
• Základná údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Obsluha jednoduchých strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve.
• Ručné čistenie mechanizačných zariadení, strojov, triediacich pásov, prečesávačov, prepraviek, obalov, uskladňovacích priestorov, baliacich zariadení a iných pomôcok.
• Príprava bonitačných vzoriek na odborné hodnotenie kvality, napr. pôdy.
Odborné vedomosti
• Základy rastlinnej výroby.
• Zariadenia a technológie používané v rastlinnej výrobe.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Základná znalosť poľnohospodárskych plodín.
• Poľnohospodárska mechanizácia.
• Používanie poľnohospodárskych nástrojov a prístrojov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK