Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia (okrem traktoristu a kombajnistu)

Pracovná náplň
Operátor poľnohospodárskeho stroja a zariadenia vykonáva všetky pomocné práce a bežné strojové operácie pri poľnohospodárskych strojoch a zariadeniach ako obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení.
Odborné zručnosti
• Obsluha strojov, liniek a technológií na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín a zeleniny.
• Starostlivosť, kontrola, ošetrovanie, údržba a bežné opravy strojov a zariadení.
• Základná údržba, nastavovanie a opravy techniky určenej na pestovanie poľnohospodárskych plodín.
• Základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek.
• Starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
Odborné vedomosti
• Poľnohospodárska technika.
• Opravy poľnohospodárskych strojov.
• Stroje, zariadenia a technológie v rastlinnej výrobe.
• Mechanizácia používaná v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Obsluha poľnohospodárskych strojov v rastlinnej produkcii.
• Drobné opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK