Traktorista (poľnohospodárstvo)

Pracovná náplň
Traktorista (poľnohospodárstvo) vykonáva pracovné úlohy pri riadení, obsluhe, starostlivosti a údržbe traktora. Pracuje s rôznou poľnohospodárskou technikou v rastlinnej a živočíšnej výrobe. Zabezpečuje úkony ako napr. prevoz materiálu, mechanizované obrábanie pôdy, strojové siatie, sadenie a zber poľnohospodárskych plodín.
Odborné zručnosti
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre poľnohospodárske plodiny.
• Siatie, sadenie a zber poľnohospodárskych plodín.
• Strojové hnojenie a chemická ochrana poľnohospodárskych plodín.
• Obsluha traktorov, poľnohospodárskych strojov, liniek a ťahaných zariadení v poľnohospodárstve.
• Obsluha strojov a technológií na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu zeleniny.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Riadenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov.
• Riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov.
• Poľnohospodárska doprava, údržba a menšie opravy poľnohospodárskej mechanizácie.
• Jednoduchá montáž a demontáž strojov a zariadení.
• Evidencia technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Vedenie traktora.
• Poľnohospodárska technika.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Pestovanie a ošetrovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Mechanizácia používaná v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Obsluha poľnohospodárskych strojov v rastlinnej produkcii.
• Drobné opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Bezpečná aplikácia prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov pre traktoristov, personál obsluhujúci mechanizačné prostriedky, pracovníkov aplikujúcich prípravky a skladníkov.
• Právne predpisy v oblasti cestnej premávky.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK