Kombajnista

Pracovná náplň
Kombajnista riadi a obsluhuje kombajn a vykonáva všetky bežné operácie pri využívaní kombajnu v poľnohospodárstve. Vykonáva strojový zber poľnohospodárskych plodín a jednoduchú montáž a demontáž strojov a zariadení používaných v poľnohospodárskej produkcii.
Odborné zručnosti
• Riadenie a obsluha kombajnu, traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov a liniek.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Obsluha strojov a technológií na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľnohospodárskych plodín a zeleniny.
• Riadenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov.
• Základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek.
• Poľnohospodárska doprava, údržba a menšie opravy poľnohospodárskej mechanizácie.
• Evidencia technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Vedenie kombajnu.
• Poľnohospodárska technika.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Mechanizácia používaná v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Obsluha poľnohospodárskych strojov v rastlinnej produkcii.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Drobné opravy poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Právne predpisy v oblasti cestnej premávky.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK