Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie obsluhuje, nastavuje a kontroluje stroje a zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie jednotlivých druhov potravinárskych polotovarov a výrobkov a vykonáva čistenie, dezinfekciu a údržbu používanej technológie.
Odborné zručnosti
• Obsluha strojov a zariadení na balenie, fľaškovanie, etiketovanie a expedíciu potravinárskych polotovarov a výrobkov.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia v potravinárskej výrobe.
• Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov.
• Manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Obaly, obalové a baliace materiály.
• Baliace stroje, linky a zariadenia.
• Automatizácia potravinárskej výroby.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Stroje a zariadenia používané v potravinárskej výrobe.
• Obsluha strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK