Operátor zariadenia na výrobu vína

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na výrobu vína obsluhuje technologické linky, stroje a zariadenia na výrobu vína, sleduje a kontroluje fungovanie strojov a zariadení, ktoré sa používajú na výrobu vína. Vykonáva vizuálnu kontrolu kvality a kvantity hotových výrobkov a zabezpečuje čistenie, dezinfekciu a údržbu používanej technológie.
Odborné zručnosti
• Obsluha strojov a zariadení na spracovanie hrozna a vinárskych produktov.
• Obsluha zariadenia na výrobu vín.
• Riadenie ovládacích panelov na vinárskych zariadeniach.
• Operatívne riešenia technických problémov vo vinárskej výrobe.
• Manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve.
• Riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov.
• Odber vzoriek pri výrobe vína a zmyslové posudzovanie ich kvality.
• Odoberanie vzoriek vyrobených produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Analýza potravín.
• Vinárstvo.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia výroby vína.
• Potravinárske technológie.
• Automatizácia potravinárskej výroby.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Stroje a zariadenia používané pri výrobe vína.
• Obsluha strojov a zariadení pri výrobe vína.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK