Operátor zariadenia na výrobu krmovín pre zvieratá

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na výrobu krmív pre zvieratá sa podieľa na riadení a spracovaní surovín určených na výživu zvierat v rámci výroby krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív. Nastavuje, riadi a obsluhuje technologické linky, stroje a zariadenia používané pri výrobe kŕmnych zmesí a krmív pre zvieratá.
Odborné zručnosti
• Obsluha technologických liniek a zariadení pri výrobe krmív.
• Riadenie ovládacích panelov pri výrobe krmív.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Uchovávanie (ošetrovanie) kŕmnych surovín, koncentrátov a kŕmnych aditív.
• Výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu.
• Manipulácia s kŕmnymi výrobkami, ich skladovanie, balenie a expedícia.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe krmív.
• Kontrola dodržiavania technologických bezpečnostných predpisov
• Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí.
• Hygienicko-sanitačná činnosť pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí.
• Vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív.
Odborné vedomosti
• Krmivárstvo.
• Výživa zvierat.
• Krmivárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia spracovania surovín pri výrobe krmív a kŕmnych zmesí.
• Suroviny na výrobu krmív, ich skladovanie a úprava.
• Stroje a zariadenia na výrobu krmív a kŕmnych zmesí.
• Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe krmív.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou krmív.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK