Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek obsluhuje, sleduje a riadi prevádzku zariadení a strojového vybavenia na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek. Obsluhuje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva jednotlivé suroviny a prísady a podľa predpísaného technologického postupu vyrába rôzne druhy kakaových a čokoládových výrobkov a cukroviniek. Kontroluje základné suroviny, prísady, pomocné látky a obaly. Vykonáva čistenie, dezinfekciu a údržbu používanej technológie.
Odborné zručnosti
• Príjem a uchovávanie surovín, polotovarov a prísad na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
• Váženie surovín na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia pri výrobe kakaa, čokolády a cukroviniek.
• Riadenie ovládacích panelov na spracovanie surovín a výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na výrobu kakaa, čokolády a cukroviniek.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
• Odoberanie vzoriek vyrobených produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality.
• Dodržiavanie technologických postupov a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Analýza potravín.
• Automatizácia potravinárskej výroby.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Stroje a zariadenia používané v potravinárskej výrobe.
• Obsluha strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK