Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov sleduje a riadi prevádzku zariadení a strojového vybavenia na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov. Vykonáva čistenie, dezinfekciu a údržbu používanej technológie.
Odborné zručnosti
• Príjem a uchovávanie surovín na výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia pri výrobe mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Dodržiavanie a kontrola technologických postupov a bezpečnostných predpisov pri výrobe mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Odoberanie vzoriek vyrobených produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Analýza potravín.
• Výživa ľudí.
• Automatizácia potravinárskej výroby.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Technológia spracovania rastlinnej produkcie.
• Technológia výroby mlynských výrobkov, škrobu a škrobových výrobkov.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Stroje a zariadenia používané v potravinárskej výrobe.
• Obsluha strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Agropotravinárstvo.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Zásady racionálnej výživy.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK