Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb

Pracovná náplň
Operátor zariadenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových produktov a rýb obsluhuje, nastavuje a ošetruje technologické linky, stroje a zariadenia, spracováva mäso a vyrába podľa predpísaných technológií mäsové, rybacie a konzervované výrobky. Kontroluje základné suroviny, prísady, pomocné látky, obaly. Vykonáva čistenie, dezinfekciu a údržbu používanej technológie.
Odborné zručnosti
• Príjem a uchovávanie surovín, polotovarov a prísad na konzervovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov.
• Váženie surovín na konzervovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín.
• Dodržiavanie a kontrola technologických postupov a bezpečnostných predpisov v konzervárenskej výrobe.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia pri výrobe konzerv.
• Chladenie a označovanie konzerv a polokonzerv po tepelnom opracovaní.
• Riadenie ovládacích panelov na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení na spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní a konzervovaní mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Odoberanie vzoriek vyrobených produktov a ich degustácia, prípadne niektoré laboratórne skúšky kvality.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Analýza potravín.
• Výživa ľudí.
• Automatizácia potravinárskej výroby.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Konzervárenská technológia.
• Technológia spracovania živočíšnej produkcie.
• Technológia spracovanie a konzervovanie mäsa, mäsových výrobkov a rýb.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Stroje a zariadenia používané v potravinárskej výrobe.
• Obsluha strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Zásady kontroly a nastavovania meradiel.
• Agropotravinárstvo.
• Softvéry pre odborné aplikácie.
• Zásady racionálnej výživy.
• Hydromechanika, hydraulika, pneumatika.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK