Spracovateľ hrozna, vinár

Pracovná náplň
Spracovateľ hrozna, vinár vyrába rôzne druhy vín a muštu v súlade so zavedenými technologickými postupmi. Vykonáva posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna a volí vhodné technologické postupy pri výrobe vína. Sleduje, kontroluje a posudzuje proces fermentácie pri výrobe vína.
Odborné zručnosti
• Príjem a uskladňovanie hrozna.
• Posúdenie a príprava obratého hrozna na ďalšie spracovanie.
• Lisovanie hrozna a miešanie jednotlivých prísad.
• Príprava surovín na výrobu vín a muštu.
• Spracovanie hrozna a kvasenie muštu.
• Posudzovanie hodnôt parametrov kvasného procesu pri výrobe vína.
• Filtrovanie, čírenie, stabilizácia, stáčanie vína.
• Odoberanie vzoriek na laboratórne analýzy medziproduktov a finálnych výrobkov, senzorická kontrola kvality výrobkov Sírenie vína.
• Sceľovanie vín.
• Plnenie vína do fliaš a obsluha plniacej linky.
• Obsluha technológie a zariadení na spracovanie hrozna a výrobu vína.
• Degustácia vín a senzorické posudzovanie a hodnotenie ich kvality.
• Nastavovanie, obsluha a údržba vinárskych strojov a zariadení.
• Riadenie ovládacích panelov vo výrobe vín.
• Skladovanie vín a surovín na ich výrobu, expedičné práce.
• Zhromažďovanie technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Enológia.
• Vinárstvo.
• Vinohradníctvo.
• Hygiena potravín.
• Technológia spracovania hrozna a výroby vína.
• Chémia a mikrobiológia vína.
• Výroba špeciálnych a šumivých vín.
• Kontinuálna výroba vínneho sektu.
• Ampelografia, charakteristika odrôd.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Zásady a postupy hodnotenia vín.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Základy biologickej bezpečnosti.
• Postupy, riadenie a plánovanie vo vinohradníckej a vinárskej praxi.
• Ekonomika vinárskej výroby.
• Podnikanie vo vinohradníctve a vinárstve.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK