Sladovník a pivovarník

Pracovná náplň
Sladovník a pivovarník vykonáva odborné práce pri výrobe piva a pivovarského sladu. Pripravuje suroviny na výrobu piva a sladu a obsluhuje ovládacie panely a zariadenia pri ich výrobe. Sleduje a kontroluje proces fermentácie pri výrobe piva. Dohliada na pridávanie prísad, pomocných látok, filtráciu piva, stáčanie piva do transportných obalov. Vykonáva kontrolu a testovanie kvality výrobkov počas výrobného procesu.
Odborné zručnosti
• Príjem a skladovanie sladovníckeho jačmeňa.
• Spracovanie sladovníckeho jačmeňa a výroba sladu.
• Spracovanie ostatných surovín na výrobu piva.
• Voľba technologických podmienok a parametrov v pivovarníckej výrobe.
• Posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu piva.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba pivovarských strojov a zariadení.
• Obsluha zariadení na výrobu piva.
• Obsluha zariadení na výrobu sladu.
• Posudzovanie hodnôt parametrov kvasného procesu v pivovarníckej výrobe.
• Uskladnenie a expedovanie výrobkov.
• Vykonávanie odberu vzoriek pri výrobe sladu a piva a zmyslové posudzovanie ich kvality.
• Vykonávanie hygienicko-sanitačnej činnosti a dodržiavanie hygienických predpisov.
• Čistenie, dezinfekcia a základné opravy technického vybavenia.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Agropotravinárstvo.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Technológia a proces výroby piva a sladu.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Skladovanie piva a surovín na jeho výrobu.
• Stroje a zariadenia v pivovarníckej výrobe.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK