Spracovateľ ovocia a zeleniny

Pracovná náplň
Spracovateľ ovocia a zeleniny sa podieľa na zbere, uskladnení, hodnotení kvality a technologickej úprave surovín. Obsluhuje a riadi technologické zariadenia na spracovanie ovocia a zeleniny. Vykonáva posudzovanie kvality jednotlivých surovín a ich vhodnosti na výrobu potravinárskych výrobkov.
Odborné zručnosti
• Triedenie a posudzovanie kvality ovocia a zeleniny.
• Konzervovanie ovocia a zeleniny.
• Obsluha strojov a zariadení a spracovania ovocia a zeleniny.
• Manipulácia s prepravnými prostriedkami v potravinárstve.
• Obsluha zariadení na výrobu vína.
• Obsluha destilačných aparátov a ďalších zariadení na výrobu liehovín.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt výrobného procesu.
• Obsluha zariadení a strojov.
• Spracovanie škrupinového ovocia.
• Uchovávanie a skladovanie potravinárskych výrobkov a vedľajších produktov potravinárskej výroby.
• Balenie, skladovanie a expedícia výrobkov.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Ovocinárstvo a pestovanie zeleniny.
• Konzervárenská technológia.
• Potravinárska chémia a mikrobiológia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Nakladanie s odpadmi.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Výživa ľudí.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK