Výrobca syra a bryndze

Pracovná náplň
Výrobca syra a bryndze spracováva kravské, ovčie a kozie mlieko a mliekarenské polotovary za účelom výroby rôznych druhov syrov a bryndze. Podľa zvoleného technologického postupu obsluhuje jednotlivé stroje a zariadenia používané pri výrobe syrov a bryndze.
Odborné zručnosti
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe syrov.
• Obsluha zariadení a automatických liniek na spracovanie mlieka na výrobu syrárskych výrobkov a špecialít.
• Obsluha ovládacích panelov na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.
• Pridávanie syridla do mlieka, oddeľovanie srvátky a spracovávanie syreniny vo výrobe mäkkých, polotvrdých a tvrdých syrov v mechanizovaných syrárskych vaniach alebo zariadeniach.
• Krájanie syrov, ukladanie do foriem, lisovanie, solenie, údenie a zrenie syrov.
• Sledovanie a zabezpečovanie procesu zrenia, ošetrenia, krájania a lisovania syra pri výrobe bryndze.
• Čistenie, dezinfekcia a základné opravy technického vybavenia.
• Testovanie kvality výrobkov pomocou zodpovedajúceho testovacieho vybavenia a testovacích postupov aj počas výrobného procesu.
• Vykonávanie odberu vzoriek pri výrobe syrov a bryndze a zmyslové posudzovanie ich kvality.
• Vykonávanie fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov surovín a polotovarov.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Výroba syrov a bryndze.
• Druhy syrov a iných mliečnych výrobkov.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Zloženie, vlastnosti a mikrobiológia mlieka a mliečnych výrobkov.
• Technológia spracovania mlieka a výroba mliečnych výrobkov.
• Skladovanie mlieka, mliečnych polotovarov a výrobkov.
• Stroje a zariadenia vo výrobe syrov.
• Zásady biologickej bezpečnosti
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK