Výrobca mlieka (mliekar)

Pracovná náplň
Výrobca mlieka (mliekar) spracováva mlieko a rôzne mliekarenské polotovary príslušným technologickým postupom. V súlade so stanovenou a používanou technológiou obsluhuje stroje a zariadenia určené na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.
Odborné zručnosti
• Posudzovanie hodnôt surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri spracovaní mlieka.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v mliekarenskej výrobe.
• Čistenie, dezinfekcia a základné opravy technického vybavenia.
• Obsluha zariadení a automatických liniek na spracovanie mlieka na výrobu mliečnych výrobkov.
• Obsluha ovládacích panelov na spracovanie mlieka a výrobu mliečnych výrobkov.
• Obsluha kontinuálnych zariadení na šľahanie a stužovanie zmesí na výrobu mrazených mliečnych a smotanových krémov.
• Voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní mlieka.
• Vykonávanie hygienicko-sanitačnej činnosti v potravinárskych prevádzkach a dodržiavanie hygienických predpisov.
• Vykonávanie odberu vzoriek pri spracovávaní mlieka a zmyslové posudzovanie ich kvality.
• Vykonávanie fyzikálno-chemických a mikrobiologických rozborov mliekarenských surovín a polotovarov.
• Testovanie kvality výrobkov pomocou zodpovedajúceho testovacieho vybavenia a testovacích postupov aj počas výrobného procesu.
• Skladovanie mlieka a mliečnych polotovarov a výrobkov.
• Posudzovanie hodnôt surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu pri spracovaní mlieka.
• Dávkovanie a miešanie biologicky a vitamínovo obohatených sušených mliečnych kŕmnych zmesí.
• Kontrola dodržiavania stanovených technologických postupov.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Druhy syrov a iných mliečnych výrobkov.
• Potravinárska chémia a biochémia.
• Zloženie, vlastnosti a mikrobiológia mlieka a mliečnych výrobkov.
• Technológia spracovania mlieka a výroba mliečnych výrobkov.
• Technika na tepelné ošetrenie mlieka - pasterizácia, sterilizácia a UHT ohrev mlieka.
• Technika na výrobu smotany, masla, kyslomliečnych výrobkov a mrazených smotanových krémov.
• Skladovanie mlieka, mliečnych polotovarov a výrobkov.
• Stroje a zariadenia v mliekarenskom priemysle.
• Zásady biologickej bezpečnosti
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK