Cestovinár

Pracovná náplň
Cestovinár spracováva potravinárske suroviny, vyrába rôzne cestovinárske výrobky, polotovary a cestoviny podľa stanoveného technologického postupu. Zabezpečuje komplexný proces výroby vaječných a bezvaječných cestovinárskych výrobkov a cestovín podľa príslušnej receptúry (príprava surovín, miešanie surovín v domiešavačoch, obsluha cestovinárskeho stroja a výroba cestovín požadovaných druhov a tvarov).
Odborné zručnosti
• Príjem, kontrola a skladovanie surovín a materiálu na výrobu cestovinárskych výrobkov.
• Voľba vhodného technologického postupu pre výrobu cestovín podľa druhu a tvaru.
• Obsluha a nastavovanie strojov a zariadení na miešanie surovín, prípravu cestovinovej zmesi, výrobu cestovín a ich sušenie v sušiarňach na predpísanú vlhkosť.
• Posudzovanie kvality surovín a hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Príprava, výpočet spotreby a úprava surovín na výrobu cestovinárskych výrobkov.
• Kontrola parametrov výrobného procesu a monitorovanie výroby.
• Hygienicko-sanitačná činnosť, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
• Vyhodnocovanie kvalitatívnych znakov a požiadaviek na kvalitu hotových výrobkov (senzorické hodnotenie, analytické hodnotenie) podľa príslušných noriem.
• Balenie, skladovanie a expedícia výrobkov.
• Zaznamenávanie a vyhodnocovanie technických údajov a podávanie správ o výrobných procesoch a výsledkoch.
• Vedenie prevádzkovej evidencie pri výrobe cestovinárskych výrobkov.
Odborné vedomosti
• Technológia výroby cestovín.
• Technológia spracovania múky.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Legislatíva súvisiaca s výrobou potravín.
• Hygiena potravín.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Potravinárske a krmivárske technológie.
• Základy biologickej bezpečnosti.
• Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK