Cukrovinkár

Pracovná náplň
Cukrovinkár spracováva základné suroviny a podľa predpísanej receptúry a technologických postupov vyrába rôzne druhy čokoládových a nečokoládových cukroviniek a iných druhov cukrovinkárskych výrobkov. Riadi a obsluhuje technologické linky a zariadenia používané na výrobu cukrovinkárskych výrobkov.
Odborné zručnosti
• Príprava základných surovín, polotovarov a prísad.
• Praženie kávy, drvenie a mletie arašidov, mandlí a podobných výrobkov.
• Máčanie, kandizovanie a miešanie prísad.
• Tvarovanie a úprava čokoládových a nečokoládových cukroviniek.
• Dokončovanie a zdobenie cukrovinkárskych výrobkov.
• Riadenie ovládacích panelov vo výrobe cukroviniek.
• Obsluha výrobných liniek a zariadení v cukrovinkárskej výrobe.
• Posudzovanie kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov a kontrola hodnôt parametrov výrobného procesu.
• Uchovávanie, balenie a expedícia cukrovinkárskych výrobkov.
• Voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe cukroviniek.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení.
• Vykonávanie hygienicko-sanitačnej činnosti a dodržiavanie hygienických predpisov.
• Kontrolu čistoty zariadení a prevádzkových výrobkov a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov.
• Vytváranie nových receptúr a výrobných postupov.
• Odber vzoriek na laboratórne analýzy, kontrola kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov.
• Skladovanie cukrovinkárskych výrobkov a expedičné práce.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Potravinárska chémia.
• Tovaroznalectvo potravín.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia výroby cukrovinkárskych výrobkov.
• Všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia využívané pri výrobe cukrovinkárskych výrobkov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK