Cukrár

Pracovná náplň
Cukrár vyrába podľa predpísaných technológií noriem a receptúr rôzne druhy cukrárskych výrobkov a zmrzliny. Pripravuje aj slané sušienky a iné chuťovky, prijíma, kontroluje, skladuje a uchováva suroviny a pomocný materiál. Vyrába cukrárske cestá, hmoty, krémy, zmrzliny, polotovary a ďalšie cukrárske výrobky (napr. čokoládové, nugátové, marcipánové).
Odborné zručnosti
• Výroba cukrárskeho cesta, hmôt a polotovarov podľa receptúr.
• Navrhovanie, výtvarná úprava a aranžovanie cukrárskych výrobkov.
• Dokončovanie a zdobenie cukrárskych výrobkov.
• Praženie kávy, arašidov, mandlí a podobných výrobkov.
• Riadenie ovládacích panelov v cukrárskej výrobe.
• Obsluha výrobných liniek a zariadení v cukrárskej výrobe.
• Obsluha zariadení na pečenie a vyprážanie cukrárskych výrobkov.
• Obsluha zariadení na výrobu cukrárskeho cesta, hmôt a náplní a poliev.
• Posudzovanie kvality cukrárskych surovín, polotovarov a hotových výrobkov.
• Uchovávanie, balenie a expedícia cukrárskych výrobkov.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba cukrárskych strojov a zariadení.
• Vykonávanie hygienicko-sanitačnej činnosti a dodržiavanie hygienických predpisov.
• Kontrolu čistoty zariadení a prevádzkových výrobkov a dodržiavanie zdravotných a bezpečnostných predpisov.
• Vytváranie nových receptúr a výrobných postupov.
• Odber vzoriek na laboratórne analýzy, kontrola kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Potravinárska chémia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia prípravy múčnikov cukrárskych výrobkov.
• Technológia výroby cukrárskych výrobkov.
• Tovaroznalectvo potravín.
• Všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia využívané pri výrobe cukrárskych výrobkov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK