Pekár

Pracovná náplň
Pekár obsluhuje pekárenské pece na pečenie pekárenských výrobkov. Podľa príslušnej receptúry a normy vyrába rôzne druhy chleba, pečiva a ďalšie pekárenské výrobky. Pripravuje suroviny na výrobu cesta a zmesí, obsluhuje zariadenia na miesenie cesta a miešanie zmesí a kontroluje technologické postupy pri výrobe pekárenských výrobkov. Koordinuje tvarovanie, nakladanie, pečenie, vykladanie a chladenie várky chleba, pečiva a jemného pečiva.
Odborné zručnosti
• Pečenie chleba a pečiva.
• Pečenie a smaženie pekárenských výrobkov.
• Výroba cesta, kvasov a hmôt na pekárenské výrobky.
• Pečenie výrobkov z perníkového cesta.
• Delenie, tvarovanie cesta a hmôt, plnenie pred pečením.
• Výroba cestovín a trvanlivých pekárenských výrobkov.
• Príjem a uchovávanie surovín, polotovarov a prísad pre výrobu pekárenských výrobkov.
• Obsluha a nastavovanie kysiarne.
• Príprava, výpočet spotreby a úprava surovín na výrobu pekárenských výrobkov.
• Príprava a použitie náplní a poliev na pekárenské výrobky.
• Príprava a obsluha pekárenských pecí, nastavovanie a opravy pekárenských strojov a zariadení.
• Posudzovanie kvality surovín, polotovarov a hotových pekárenských výrobkov.
• Skladovanie múky a manipulácia s mechmi.
• Kontrola procesu pečenia pekárenských výrobkov, monitorovanie teploty pece a vzhľadu výrobkov počas pečenia.
• Vytváranie nových receptúr a výrobných postupov pekárenských výrobkov.
• Voľba technického postupu pre výrobu pekárenských výrobkov.
• Predaj pekárenských výrobkov.
• Odber vzoriek na laboratórne analýzy, kontrola kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov.
• Vykonávanie kontroly čistoty zariadenia a hygienicko-sanitačnej činnosti v potravinárskych prevádzkach a dodržiavanie hygienických predpisov.
• Zabezpečovanie hygieny a sanitácia pekárenskej prevádzky.
• Vedenie prevádzkovej evidencie v pekárenskej výrobe.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Potravinárska chémia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia výroby pekárskych výrobkov.
• Technológia výroby pečivových výrobkov.
• Základné ekonomické ukazovatele.
• Tovaroznalectvo potravín.
• Všeobecné zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia využívané pri výrobe pekárenských výrobkov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK