Spracovateľ hydiny

Pracovná náplň
Spracovateľ hydiny sa podieľa na procese spracovania jatočnej hydiny (porazenie, delenie na jednotlivé hydinové diely, mrazenie), na zabezpečení výroby výrobkov z hydiny (varením, solením a ďalšími špeciálnymi úpravami) a na spracovaní vedľajších jatočných produktov (perie, krv a pod.).
Odborné zručnosti
• Preprava zvierat na porážku, ustajnenie a ich prísun k linke na spracovanie.
• Zavesovanie a omračovanie hydiny.
• Odkrvovanie a pitvanie hydiny.
• Naparovanie a šklbanie hydiny.
• Porciovanie a balenie mäsa, dielov a drobkov.
• Vychladzovanie hydinového mäsa a drobkov.
• Príprava, výpočet spotreby a úprava surovín na rôzne účely podľa technologického postupu v potravinárstve alebo výrobe krmív.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov.
• Balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov.
Odborné vedomosti
• Základy chovu hydiny a hydinovej produkcie.
• Technológia a technika spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov.
• Hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
• Hygiena spracovania a výroby potravín živočíšneho pôvodu.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Hygiena potravín a surovín živočíšneho pôvodu.
• Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK