Spracovateľ rýb

Pracovná náplň
Spracovateľ rýb vykonáva predovšetkým manuálne činnosti súvisiace so spracovaním sladkovodných a morských rýb (usmrcovanie, pitvanie, porciovanie, filetovanie, údenie, balenie, chladenie, mrazenie, skladovanie) na bežné rybacie výrobky, resp. realizuje predaj z dvora. Obsluhuje a nastavuje stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb a výrobe rybacích výrobkov a vykonáva ich čistenie a údržbu.
Odborné zručnosti
• Spracovanie sladkovodných a morských rýb v mieste určenom na spracovanie rýb.
• Spracovanie rýb až po hotové rybie výrobky.
• Spracovanie sladkovodných a morských rýb.
• Manuálna príprava vstupných surovín (čerstvých, mrazených rýb).
• Čistenie, pitvanie, porciovanie, filetovanie rýb.
• Balenie a expedícia produktov.
• Konzervácia, skladovanie a predaj rýb a rybacích výrobkov.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v prevádzkach spracovania rýb.
• Obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení používaných pri spracovaní rýb.
Odborné vedomosti
• Biológia.
• Hygiena potravín.
• Anatómia, fyziológia a morfológia rýb.
• Technológia spracovania rýb.
• Stroje a zariadenia používané pri spracovaní rýb.
• Technológia skladovania, balenia a prepravy rýb a rybacích výrobkov.
• Základy biologickej bezpečnosti.
• Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK