Lahôdkar

Pracovná náplň
Lahôdkar zabezpečuje prípravu polotovarov na výrobu lahôdok, omáčok, majonéz, mäsových, rybacích a zeleninových lahôdkarských výrobkov studenej kuchyne. Vykonáva činnosti podľa platných technologických postupov pri spracovaní mäsa, rýb, mäsových výrobkov a zeleniny na výrobu lahôdok. Obsluhuje stroje a zariadenia na spracovanie surovín a výrobu lahôdkarských výrobkov.
Odborné zručnosti
• Tepelné opracovanie polotovarov a výrobkov.
• Výroba lahôdkových výrobkov (šalátov, nátierok, krémov a pod.).
• Výroba aspiku (zrôsolovatený vývar z častí mäsa, huspenina), majonéz a remulád (pikantná majonézová omáčka).
• Výroba produktov studenej kuchyne (obložených pečív a žemlí, obložených mís, špecialít a pod.).
• Posudzovanie kvality surovín, polotovarov a výrobkov pri výrobe potravinárskych výrobkov a výrobe lahôdok.
• Príjem a uchovávanie (ošetrovanie) surovín, polotovarov a prísad.
• Obsluha sterilizačných zariadení na spracovanie konzervovaných potravín.
• Dodržiavanie technologického postupu v potravinárskej výrobe.
• Balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov.
• Obsluha, nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
• Hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke,
• Dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Mikrobiológia.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Technológia potravinárskej výroby.
• Technológia spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov.
• Technológia spracovania rýb.
• Orientácia v normách kvality v potravinárstve.
• Stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe.
• Zásady racionálnej výživy.
• Výživa ľudí.
• Konzervárenská technológia.
• Systémy a štandardy kvality v potravinárstve a krmivárstve.
• Zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK