Mäsiar, údenár

Pracovná náplň
Mäsiar, údenár spracováva a upravuje mäso a podieľa sa na jeho ďalšom spracovaní pri výrobe rôznych druhov polotovarov a mäsových výrobkov. Obsluhuje stroje a zariadenia a spracováva základné suroviny z mäsa a pripravuje rôzne druhy mäsových výrobkov (vrátane hydinových), polotovarov, konzerv, polokonzerv a živočíšnych tukov.
Odborné zručnosti
• Výroba trvanlivých a fermentovaných mäsových výrobkov a hydinových mäsových výrobkov.
• Triedenie, chladenie a mrazenie mäsa, drobkov a pod.
• Tepelné opracovanie polotovarov a výrobkov.
• Mletie a miešanie surovín na výrobu polotovarov a mäsových výrobkov.
• Marinovanie (konzervovanie) a solenie mäsa, rýb a pod.
• Riadenie ovládacích panelov na spracovanie a výrobu potravinárskych polotovarov a výrobkov.
• Obsluha strojov a zariadení na balenie a expedíciu potravinárskeho polotovaru, výrobkov alebo krmív.
• Obsluha strojného a technologického vybavenia prevádzky spracovania mäsa a mäsových výrobkov, vrátane hydinových a ďalších výrobkov.
• Dodržiavanie technologického postupu v potravinárskej výrobe.
• Odoberanie vzoriek na laboratórne analýzy medziproduktov a hotových výrobkov a senzorická kontrola kvality výrobkov.
• Manipulačné a hygienicko-sanitačné práce.
• Balenie, skladovanie a expedícia potravinárskych výrobkov.
Odborné vedomosti
• Hygiena potravín.
• Hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu.
• Hygiena spracovania a výroby potravín živočíšneho pôvodu.
• Technológia a technika spracovania mäsa a výroba mäsových výrobkov.
• Potravinárske suroviny a ich skladovanie.
• Senzorické hodnotenie kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK