Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení

Pracovná náplň
Mechanik, opravár poľnohospodárskych strojov a zariadení zabezpečuje základné odborné, technické a technologické činnosti v oblasti strojárstva a montáže rôznych druhov výrobkov a konštrukcií. Zabezpečuje opravu, údržbu a starostlivosť o poľnohospodárske stroje a zariadenia.
Odborné zručnosti
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba poľnohospodárskych strojov a zariadení.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení pri výrobe krmív.
• Poľnohospodárska doprava, údržba a menšie opravy poľnohospodárskej mechanizácie.
• Montáž a demontáž strojov a zariadení.
• Starostlivosť o techniku v súlade s platnými predpismi v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Základná údržba strojov, náradia a mechanizačných prostriedkov v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Riadenie a obsluha traktorov a ďalších pojazdných poľnohospodárskych strojov.
• Riadenie, obsluha a údržba samojazdných poľnohospodárskych strojov.
• Riadenie, obsluha a údržba hydraulických nakladačov a manipulátorov.
• Obsluha rôznych mechanizovaných poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Odborné vedomosti
• Poľnohospodárska technika.
• Opravy poľnohospodárskych strojov.
• Stroje, zariadenia a mechanizmy používané v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Využitie, údržba, diagnostika a opravy poľnohospodárskej techniky.
• Poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Vedenie traktora a ostatných pojazdných strojov.
• Vedenie nákladných automobilov.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK