Pestovateľ v zmiešanom hospodárstve

Pracovná náplň
Pestovateľ rastlín v zmiešanom hospodárstve zabezpečuje komplexnú pestovateľskú starostlivosť. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásady na rastlinách za účelom dopestovania produkcie pre ďalšie použitie.
Odborné zručnosti
• Príprava a tvorba osevných plánov.
• Príprava pôdy pre jednotlivé poľnohospodárske plodiny.
• Výber vhodných druhov a skupín poľnohospodárskych plodín.
• Siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín.
• Výživa a ochrana poľnohospodárskych plodín.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Aplikácia organických a anorganických hnojív a prípravkov na chemickú ochranu rastlín.
• Ošetrovanie poľnohospodárskych plodín a rastlín počas vegetácie.
• Údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek.
• Obsluha poľnohospodárskych strojov v rastlinnej produkcii, resp. živočíšnej produkcii.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Výživa a hnojenie rastlín.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK