Chovateľ hydiny

Pracovná náplň
Chovateľ hydiny sa zaoberá chovom a starostlivosťou o hrabavú a vodnú hydinu. Vykonáva všetky chovateľské úkony za účelom chovu hydiny v požadovanej jatočnej kvalite a množstve. Realizuje práce pri liahnutí, odchove, výkrme, chove hydiny a pri produkcii vajec v rôznych technológiách chovu.
Odborné zručnosti
• Príprava a dávkovanie krmiva pre hydinu.
• Napájanie, kŕmenie a triedenie hydiny.
• Starostlivosť o hygienu a zdravie hydiny.
• Starostlivosť o správny rast a zdravý vývoj zvierat.
• Starostlivosť o chorú hydinu podľa zooveterinárnych zásad.
• Kontrola a rozpoznanie zdravotného stavu hydiny.
• Selekcia a plemenárske posudzovanie hydiny určenej na reprodukciu.
• Plemenitba v chovoch hydiny.
• Asistencia pri insemináciách a veterinárnych zákrokoch u hydiny.
• Zabezpečovanie reprodukcie a produkcie v chove hydiny.
• Zber, ošetrovanie a selekcia vajec.
• Práca v liahňach kurčiat, morčiat, káčat a húsat.
• Údržba, čistenie a dezinfekcia priestorov určených na chov hydiny.
• Riadenie prevádzky veľkokapacitných liahní hydiny.
• Posudzovanie a značkovanie hydiny.
• Dodržiavanie mikroklimatických a technologických podmienok v chove hydiny.
• Evidencia chovu a jednotlivých kategórií hydiny.
• Obsluha zariadení a technológie v živočíšnej výrobe.
• Nakladanie s biologickým odpadom.
Odborné vedomosti
• Zootechnika.
• Chov hydiny a hydinová produkcia.
• Výživa, kŕmenie a napájanie hydiny.
• Technologické systémy chovu hospodárskych zvierat.
• Živočíšna produkcia.
• Hygiena živočíšnej produkcie.
• Technológia spracovanie živočíšnej produkcie.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Rozmnožovanie a inseminácia hydiny.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Získavanie kvantity a kvality vajec.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Zoohygiena, ochorenia a prevencia chorôb hospodárskych zvierat.
• Zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe.
• Mechanizácia živočíšnej výroby.
• Moderné metódy chovu hospodárskych zvierat.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK