Dojič dojníc, oviec a kôz

Pracovná náplň
Dojič dojníc, oviec a kôz zabezpečuje komplexné a odborné práce súvisiace s dojením, kontrolou zdravotného a výživného stavu zvierat, sleduje kvalitu nadojeného mlieka a zodpovedá za jeho úpravu. Obsluhuje dojacie zariadenia a kontroluje dodržiavanie správnych technologických postupov pri dojení. Vykonáva údržbu, čistenie a drobné opravy dojacieho zariadenia a jeho komponentov.
Odborné zručnosti
• Dôkladná príprava dojnice (vemena) pred nasadením dojacej súpravy.
• Dojenie dojníc, oviec a kôz a spracovanie kravského, ovčieho a kozieho mlieka.
• Obsluha jednotlivých technologických zariadení v procese získavania a spracovania mlieka.
• Kontrolná činnosť procesu dojenia.
• Sledovanie stability technických parametrov dojacích zariadení.
• Základné spracovanie ovčieho a kozieho mlieka.
• Starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad.
• Napájanie, kŕmenie a pasenie hospodárskych zvierat.
• Údržba stajní a ohrád pre hospodárske zvieratá, posudzovanie mikroklímy v objektoch pre zvieratá.
• Starostlivosť o zdravie zvierat.
Odborné vedomosti
• Chov hospodárskych zvierat a ich produkcia.
• Základy výživy a napájania hospodárskych zvierat.
• Welfare zvierat.
• Priebeh procesu dojenia.
• Montáž a správna aplikácia jednotlivých komponentov dojacieho zariadenia.
• Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe.
• Bezpečná manipulácia s hospodárskymi zvieratami.
• Zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK