Chovateľ ošípaných

Pracovná náplň
Chovateľ ošípaných sa zaoberá starostlivosťou a chovom jednotlivých kategórií ošípaných. Zabezpečuje proces ošetrovania, kŕmenia, napájania a zdravý rast zvierat tak, aby sa dosiahla požadovaná kvalita jatočných ošípaných a čo najvyššia jatočná hodnota a výťažnosť. Obsluhuje mechanizačné prostriedky a zariadenia v chove ošípaných a vedie príslušnú evidenciu.
Odborné zručnosti
• Príprava a dávkovanie krmiva pre ošípané.
• Kŕmenie a napájanie jednotlivých kategórií ošípaných.
• Starostlivosť o zdravie a hygienu zvierat.
• Zaobchádzanie so zvieratami, čistenie zvierat.
• Starostlivosť o choré hospodárske zvieratá podľa veterinárnych zásad.
• Posudzovanie mikroklímy v chovných objektoch.
• Vyhľadávanie prasníc v ruji a plemenitba ošípaných.
• Zabezpečovanie reprodukcie zvierat.
• Asistencia pri insemináciách, pôrodoch a veterinárnych zákrokoch u ošípaných.
• Základné ošetrenie zvierat po pôrode a prvotná evidencia.
• Starostlivosť o narodené zvieratá a o ich správny rast.
• Obsluha kontinuálnych technologických liniek v poľnohospodárskej produkcii.
• Oprava a údržba kotercov a chovných objektov.
• Komplexné riadenie prevádzky technologických liniek a vedenie skupín prevádzkových pracovníkov v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch ošípaných.
• Nakladanie s biologickým odpadom.
• Evidencia chovu a kategorizácia ošípaných.
Odborné vedomosti
• Zootechnika.
• Chov ošípaných.
• Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Technologické systémy používané v chove hospodárskych zvierat.
• Ochorenia hospodárskych zvierat.
• Reprodukcia hospodárskych zvierat.
• Zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe.
• Živočíšna produkcia.
• Technológia spracovanie živočíšnej produkcie.
• Moderné metódy chovu hospodárskych zvierat.
• Mechanizácia v živočíšnej výrobe.
• Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov v živočíšnej výrobe.
• Hygiena produkcie mäsa.
• Opatrenia platné pre šľachtenie ošípaných.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu.
• Zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat.
• Právne predpisy o životnom prostredí.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Právne predpisy o životnom prostredí.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK