Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz

Pracovná náplň
Chovateľ hovädzieho dobytka, oviec, kôz zabezpečuje komplexnú starostlivosť o jednotlivé kategórie zvierat v konkrétnych chovoch. Vykonáva odborné práce pri chove a ošetrovaní hovädzieho dobytka, oviec a kôz a získava od nich rôzne úžitkové produkty. Obsluhuje mechanizačné prostriedky a zariadenia používané na chove hovädzieho dobytka, oviec a kôz a vedie príslušnú evidenciu.
Odborné zručnosti
• Príprava a dávkovanie krmiva pre prežúvavce.
• Kŕmenie a napájanie hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
• Pasenie hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
• Posudzovanie mikroklímy v objektoch určených na chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz.
• Sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu jednotlivých zvierat, vrátane stavu gravidných.
• Starostlivosť o choré zvieratá podľa veterinárnych zásad.
• Starostlivosť o hygienu zvierat.
• Vyhľadávanie plemenníc v ruji.
• Zabezpečovanie rozmnožovania zvierat podľa pripárovacích plánov a vedenie pôrodov.
• Zabezpečovanie prirodzenej plemenitby a vykonávanie inseminácie.
• Základné ošetrenie zvierat po pôrode a ich evidencia.
• Sledovanie stavu a vývoja narodených teliat a starostlivosť o ne.
• Prvotné a plemenárske označovanie teliat, jahniat, kozliat a ďalších kategórií zvierat.
• Dojenie a získavanie úžitkových produktov z chovaných zvierat.
• Základné spracovanie kravského, ovčieho a kozieho mlieka.
• Biologická kontrola nadojeného mlieka a ďalších živočíšnych produktov.
• Výroba masla, syrov a ďalšia úprava úžitkových produktov z chovaných zvierat na spotrebu alebo predaj.
• Ošetrovanie vysokoteľných jalovíc a prvôstok.
• Ošetrovanie paznechtov.
• Ošetrovanie a starostlivosť o plemenných býkov, baranov a capov v inseminačných staniciach.
• Selekcia a výber zvierat určených na ďalší chov.
• Čistenie, upratovanie, dezinfekcia, podstielanie maštalí, kotercov a výbehov pre hovädzí dobytok, ovce a kozy.
• Oprava a údržba strojov a zariadení, ustajňovacích priestorov, kotercov, výbehov, ohrád a pod.
• Evidencia chovu a jednotlivých kategórií zvierat.
• Strihanie oviec a triedenie vlny do tried kvality.
• Príprava plemenných býkov, baranov a capov na predaj.
• Predaj produktov z kravského, ovčieho a kozieho mlieka a ďalších úžitkových produktov.
• Predaj jatočných zvierat.
• Vedenie skupín prevádzkových pracovníkov v šľachtiteľských a rozmnožovacích chovoch oviec.
• Plemenárska a centrálna evidencia.
Odborné vedomosti
• Zootechnika.
• Chov hovädzieho dobytka, oviec a kôz a živočíšna produkcia.
• Zariadenia a technologické systémy používané v živočíšnej výrobe.
• Moderné metódy chovu hospodárskych zvierat.
• Mechanizácia živočíšnej výroby.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Výživa a produkčné zdravie zvierat.
• Kŕmenie a napájanie prežúvavcov.
• Ošetrovanie hospodárskych zvierat.
• Reprodukcia hospodárskych zvierat.
• Pôrody hospodárskych zvierat.
• Živočíšna produkcia.
• Hygiena produkcie mäsa a mlieka.
• Technológia spracovanie živočíšnej produkcie.
• Ochorenia hospodárskych zvierat.
• Zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat.
• Spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Právne predpisy o životnom prostredí.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK