Pestovateľ rôznorodých plodín

Pracovná náplň
Pestovateľ rôznorodých plodín sa zaoberá pestovaním rôznych druhov rastlín a poľnohospodárskych plodín. Zabezpečuje potrebné agrotechnické úkony a komplexnú pestovateľskú starostlivosť na týchto plodinách za účelom dopestovania požadovaného produktu. Vedie podrobnú evidenciu o rastlinnej produkcii a predaji.
Odborné zručnosti
• Príprava a tvorba osevných plánov.
• Posudzovanie kvality pôdy pre pestovanie jednotlivých druhov plodín.
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre pestovanie rôznorodých plodín.
• Siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín.
• Ošetrovanie rastlín v priebehu vegetácie.
• Výživa a ochrana poľnohospodárskych plodín.
• Aplikácia organických a anorganických hnojív a prípravkov na chemické ošetrovanie rastlín počas vegetácie.
• Ručné pestovanie a zber rôznorodých plodín.
• Obsluha mechanizačných zariadení a dopravných prostriedkov používaných v rastlinnej výrobe.
• Základná údržba, nastavovanie a jednoduché opravy poľnohospodárskych strojov, traktorov a liniek.
• Zhromažďovanie technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Osevné postupy.
• Agrochémia, výživa a ošetrovanie rastlín.
• Postupy mechanizovaného spracovania pôdy.
• Agrotechnické úkony, opatrenia a postupy využívané v rastlinnej výrobe.
• Pestovanie poľnohospodárskych plodín, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Choroby a škodcovia rastlín a poľnohospodárskych plodín a ochrana proti nim.
• Zásady správnej a bezpečnej aplikácie prípravkov na výživu a ochranu rastlín.
• Technológie a zariadenia používané v rastlinnej výrobe.
• Technológia spracovania rastlinnej produkcie.
• Ekonomika a manažment rastlinnej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK