Ovocinár

Pracovná náplň
Ovocinár sa zaoberá pestovaním a ošetrovaním rôznych druhov ovocných stromov a ovocných plodín. Vykonáva všetky úkony, činnosti a pestovateľské zásahy na ovocných stromoch, kríkoch a sadeniciach za účelom dopestovania ovocia a jeho ďalšieho použitia.
Odborné zručnosti
• Posudzovanie kvality pôdy pre pestovanie jednotlivých druhov ovocia.
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre ovocné kultúry.
• Kultivačné práce s ručným náradím.
• Posudzovanie kvality sadeníc, zdravotného stavu a procesu rastu drevín a zrelosti ovocia.
• Vysádzanie, rozmnožovanie, ošetrovanie ovocných kultúr a zakladanie ovocných sadov.
• Kontrola zdravotného stavu výpestkov.
• Starostlivosť o ovocné stromy a kríky.
• Prerezávanie, vyväzovanie, úprava koreňov, vrúbľovanie a očkovanie ovocných a okrasných drevín, vrátane výstupu do korún stromov.
• Generatívne a vegetatívne rozmnožovanie škôlkarského materiálu.
• Ošetrovanie škôlkarského materiálu, vrátane rezov.
• Hnojenie ovocných stromov a aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom ovocných drevín.
• Obsluha mechanizačnej techniky na obrábanie sadov a záhrad.
• Nastavovanie, ošetrovanie a údržba ručného náradia, záhradných strojov a zariadení využiteľných na ochranu rastlín.
• Sledovanie a kontrola zrenia ovocia.
• Zber, triedenie, skladovanie a expedícia ovocia a jeho úpravy pre predaj.
• Zhromažďovanie technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pomológia.
• Pedológia.
• Sadovníctvo.
• Výživa, hnojenie a ošetrovanie ovocných drevín a plodín.
• Spôsoby množenia ovocných drevín.
• Spôsoby tvarovania, rezu a štepenia ovocných drevín.
• Choroby a škodcovia ovocných drevín a plodín a ochrana proti nim.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Pestovanie ovocných drevín a plodín.
• Stroje a zariadenia používané v záhradníckej produkcii.
• Technológia spracovanie rastlinnej produkcie.
• Zásady správnej a bezpečnej aplikácie prípravkov na výživu a ochranu rastlín.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK