Vinohradník

Pracovná náplň
Vinohradník pestuje vinič podľa stanovených technologických postupov a realizuje ďalšie činnosti, ktoré s pestovaním viniča súvisia. Zabezpečuje starostlivosť o vinič, ošetrovanie rastlín, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom viniča. Obsluhuje vinohradnícke stroje a zariadenia a vykonáva potrebné agrotechnické úkony pri pestovaní a ošetrovaní viniča.
Odborné zručnosti
• Vymeriavanie a kolíkovanie pozemkov.
• Posudzovanie kvality pôdy pre pestovanie viniča.
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre výsadbu viniča.
• Kultivačné práce s ručným náradím.
• Výsadba sadeníc viniča a následné ošetrenie po výsadbe.
• Sledovanie a posudzovanie kvality sadeníc a procesu rastu a zretia plodov.
• Kontrola výskytu chorôb a škodcov a posudzovanie vhodných ochranných opatrení.
• Príprava roztokov a chemickej ochrany viníc (zadymovanie a postrek).
• Prerezávanie a štepenie viniča.
• Pestovanie rastlinného materiálu na rozmnožovanie viniča.
• Zakladanie nových výsadieb viniča.
• Ošetrovanie a rez mladých a plodných viníc.
• Hĺbkové kyprenie viníc s prihnojovaním.
• Nastavovanie, čistenie a údržba vinohradníckych strojov a zariadení.
• Sledovanie a kontrola zretia vínneho a stolového hrozna.
• Kontrola a posudzovanie zrelosti, kvality a cukornatosti hrozna.
• Riadenie prác vo vinohrade počas vegetácie.
• Vedenie pomocných pracovníkov pri zbere úrody.
• Zber, spracovanie a úprava produktov na predaj.
• Skladovanie a predaj dopestovanej úrody.
• Zhromažďovanie technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Enológia.
• Vinohradníctvo.
• Výživa a hnojenie viniča.
• Pestovanie, ošetrovanie a ochrana viniča hroznorodého.
• Strihanie, rez a vedenie viniča.
• Starostlivosť o vinič počas vegetačného obdobia.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Technológie a zariadenia používané pri pestovaní viniča a výrobe vína.
• Chémia a mikrobiológia vína.
• Zásady správnej a bezpečnej aplikácie prípravkov na výživu a ochranu rastlín.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK