Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

Pracovná náplň
Pestovateľ poľných plodín a zeleniny realizuje pracovné úkony pri pestovaní poľných plodín a zeleniny. Obsluhuje stroje a technológie na pestovanie, zber úrody a pozberovú úpravu poľných plodín a zeleniny. Vedie evidenciu o zdravotnom stave rastlín, chemickej ochrane rastlín a výžive rastlín, o produkcii a predaji jednotlivých poľnohospodárskych plodín a zeleniny.
Odborné zručnosti
• Príprava a tvorba osevných plánov.
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre poľné plodiny a zeleninu.
• Siatie a sadenie poľnohospodárskych plodín a zeleniny.
• Ručné pestovanie a zber poľných plodín a zeleniny.
• Výživa a ochrana poľnohospodárskych plodín a zeleniny.
• Kontrola zdravotného stavu výpestkov a ich ochrana pred škodcami a chorobami.
• Ošetrovanie poľnohospodárskych plodín a zeleniny počas vegetácie.
• Aplikácia chemických prípravkov na ochranu rastlín pod dozorom.
• Aplikácia organických a anorganických hnojív.
• Pozorovanie a kontrola dozrievania poľných plodín a zeleniny.
• Zber, pozberové ošetrenie, triedenie, vyskladňovanie a presun plodov.
• Kontrola, údržba a drobná oprava náradia a strojov pre pestovanie poľných plodín a zeleniny.
• Zostavovanie strojových liniek a súprav pre jednotlivé úseky podnikateľskej činnosti poľnohospodárskeho a lesného podniku alebo podniku služieb.
• Zabezpečenie odbytu poľných plodín a zeleniny.
• Zhromažďovanie technických údajov o pracovných postupoch a výsledkoch produkcie.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Pedológia.
• Osevné postupy.
• Pestovanie poľných plodín a zeleniny, zber, pozberová úprava a skladovanie.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Agrochémia a výživa rastlín.
• Postupy, riadenie a plánovanie v rastlinnej výrobe.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Agrotechnické úkony, opatrenia a postupy v rastlinnej výrobe.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Mechanizácia používaná v rastlinnej výrobe.
• Základné opravy poľnohospodárskych strojov.
• Technológia spracovanie rastlinnej produkcie.
• Zásady správnej a bezpečnej aplikácie prípravkov na výživu a ochranu rastlín.
• Ekologické poľnohospodárstvo.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory rastlinnej poľnohospodárskej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK