Ošetrovateľ koní

Pracovná náplň
Ošetrovateľ koní vykonáva odborné činnosti súvisiace s starostlivosťou o jednotlivé kategórie koní. Zabezpečuje starostlivosť o zdravie a pohodu zvierat, správne ustajnenie a zaobchádzanie so zvieratami. Vykonáva pomocné práce pri udržiavaní čistoty zvierat a objektov určených na ich chov.
Odborné zručnosti
• Príprava a dávkovanie krmiva pre kone, napájanie, kŕmenie a pasenie koní.
• Starostlivosť o zdravie zvierat jednotlivých kategórií zvierat.
• Starostlivosť o všetky kategórie koní podľa veku a využitia.
• Zabezpečenie pohody koní (welfare).
• Starostlivosť o plemenné kobyly a žrebcov, žriebätá a mladé kone.
• Starostlivosť o kopytá, zabezpečovanie fixácie koňa pri práci s podkúvačom.
• Ošetrovanie plemenných koní zaradených do prevádzky.
• Podstielanie a údržba stajní, výbehov a ohrád pre kone, ošetrovanie, čistenie, bandážovanie, dekovanie, umývanie a strihanie koní.
• Zaobchádzanie so zvieratami a ich čistenie.
• Ošetrovanie plemenných koní a skúška ich výkonnosti.
• Ošetrovanie ťažných koní.
• Ošetrovanie chovných kobýl.
• Bezpečná fixácia koňa na určenom mieste.
• Príprava koní na transport, ich nakladanie a preprava.
• Asistencia pri reprodukcii a zooveterinárnych zákrokoch.
• Práca s koňom na ruke, predvádzanie na ruke a lonžovanie (metóda výcviku koňa)
• Nasadzovanie ohlávky, uzdy a postrojov.
Odborné vedomosti
• Chov, plemená koní a využitie koní.
• Výživa, kŕmenie a napájanie koní.
• Anatómia, fyziológia, morfológia koní.
• Charakter a vlastnosti koní.
• Ošetrovanie a reprodukcia koní.
• Choroby hospodárskych zvierat.
• Zoohygiena a prevencia chorôb hospodárskych zvierat.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Technologické systémy používané v chovoch koní.
• Mechanizácia živočíšnej výroby.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK