Technik v oblasti záhradníctva

Pracovná náplň
Technik v oblasti záhradníctva vykonáva práce pri pestovaní rôznych druhov záhradných rastlín a plodín za účelom dopestovania požadovaného produktu a jeho ďalšieho použitia. Zabezpečuje starostlivosť o kvety, okrasné a ovocné kríky, stromy a zeleninu. Navrhuje, organizuje a realizuje služby v okrasnom záhradníctve pri úpravách rodinných záhrad, átriových priestorov, trávnatých plôch a pod.
Odborné zručnosti
• Posudzovanie kvality pôdy pre pestovanie jednotlivých druhov rastlín a záhradných kultúr.
• Agrotechnické úkony súvisiace s prípravou pôdy pre rôzne druhy kvetov, okrasných a ovocných kríkov, stromov a zeleniny.
• Stanovovanie druhu a množstva semien, sadeníc, hnojív pre pestovanie kvetín.
• Zabezpečovanie nákupu semien, sadeníc a hnojív pre pestovanie rastlín.
• Siatie, vysádzanie a rozmnožovanie kvetín, okrasných a ovocných kríkov, stromov a zeleniny.
• Polievanie kvetín, okrasných kríkov, stromov a zeleniny.
• Kontrola a posudzovanie stavu porastov počas vegetácie.
• Kontrola výskytu chorôb a škodcov a určenie vhodných ochranných opatrení.
• Aplikácia ochranných prostriedkov a ostatných chemických látok proti chorobám a škodcom záhradníckych plodín.
• Aplikácia organických a anorganických hnojív.
• Zavlažovanie rastlín.
• Ošetrovanie, hnojenie rôznych skupín kvetín, okrasných a ovocných drevín a zeleniny počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch.
• Rez a ošetrovanie okrasných a ovocných drevín.
• Rozmnožovanie a pestovanie materiálu vo voľnej pôde a v kontajneroch.
• Zakladanie a údržba trávnikov, sadov a parkov.
• Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien pri pestovaní záhradných plodín.
Odborné vedomosti
• Botanika.
• Dendrológia.
• Arboristika.
• Sadovníctvo a údržba parkov.
• Pestovanie kvetín, okrasných a ovocných drevín.
• Pestovanie záhradných kultúr.
• Pestovanie a ošetrovanie trávnikov.
• Realizácia a údržba zelene.
• Výživa, hnojenie a ošetrovanie rastlín.
• Poľnohospodárske plodiny a buriny.
• Choroby a škodcovia rastlín a ochrana proti nim.
• Stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii.
• Zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín.
• Technologické postupy mechanického spracovania pôdy.
• Agrochémia a výživa rastlín.
• Ekológia.
• Zásady BOZP.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK