Technik v živočíšnej výrobe

Pracovná náplň
Technik v živočíšnej výrobe koordinuje, riadi a kontroluje proces technologických postupov pri chove hospodárskych zvierat, vrátane zabezpečenia prevádzky mechanizácie a automatizácie živočíšnej výroby.
Odborné zručnosti
• Koordinácia jednotlivých úsekov živočíšnej výroby.
• Riadenie a organizácia prác v živočíšnej výrobe podľa plánov a stanovených postupov.
• Špecializované odborné práce na úseku živočíšnej výroby, napr. zisťovanie prírastkov, kvality produktov a zostavovanie prevádzkových podkladov.
• Stanovenie a aplikácia vhodných technologických postupov v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
• Určovanie spôsobu ustajnenia a stanovovanie kŕmnych dávok podľa druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
• Organizácia ošetrovania podľa systému ustajnenia zvierat v chovoch jednotlivých druhov a kategórii hospodárskych zvierat.
• Selekcia a výber vhodných jedincov na ďalší chov a zabezpečovanie stanovenej živočíšnej produkcie a úžitkovosti.
• Vykonávanie skúšok dojivosti hovädzieho dobytka.
• Zabezpečovanie nákupu zvierat, krmiva a poľnohospodárskej techniky pre živočíšnu výrobu.
• Zabezpečovanie inseminácie a veterinárnych ošetrení hospodárskych zvierat.
• Vedenie prevádzkovej dokumentácie v chove hospodárskych zvierat a živočíšnej výrobe.
• Evidencia a uchovávanie dát o živočíšnej výrobe pomocou výpočtovej techniky.
• Zostavovanie podkladov pre účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v živočíšnej výrobe.
• Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov a zariadení používaných v živočíšnej produkcii.
• Využitie, údržba, diagnostika a opravy poľnohospodárskej techniky.
Odborné vedomosti
• Zootechnika
• Všeobecné poľnohospodárstvo.
• Chov hospodárskych zvierat a živočíšna produkcia.
• Výživa a produkčné zdravie zvierat.
• Ochorenia hospodárskych zvierat.
• Ošetrovanie, kŕmenie a napájanie hospodárskych zvierat.
• Welfare (pohoda) zvierat.
• Adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v ľudskej starostlivosti.
• Hygiena produkcie mäsa a mlieka.
• Spôsoby riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe.
• Zariadenia a technológie používané v živočíšnej výrobe.
• Moderné metódy uplatňované v chove hospodárskych zvierat.
• Spôsoby obsluhy poľnohospodárskych strojov používaných v živočíšnej výrobe.
• Využitie, údržba, diagnostika a opravy poľnohospodárskej techniky
• Právne predpisy uplatňované v rastlinnej a živočíšnej výrobe.
• Agrodotácie - systémy dlhodobej finančnej podpory živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
• Ekologické poľnohospodárstvo.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK