Národná poľnohospodárska komora (NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA) - Maďarsko

Vznikla v roku 1994 odkedy podstúpila viaceré zmeny. 28. marca 2013 bola založená nová Národná poľnohospodárska komora, ktorá zahŕňa celý reťazec produkcie potravín a rozvoj vidieka prostredníctvom svojich členov. Národná poľnohospodárska komora by rada tvorila silný, zjednotený a moderný hlas celej krajiny. S rozšírenými zodpovednosťami svojho pôsobenia je efektívnejšie zapojená do záležitostí poľnohospodárstva a potravinárstva. Národná poľnohospodárska komora sa chce s radosťou ujať role integrátora, ktorý nerozdeľuje, ale drží ľudí jednej krajiny pohromade. Od vzniku novej Národnej poľnohospodárskej komory ako flexibilnej a profesionálne pripravenej verejnej organizácie sa obnovila jej práca na príprave a zavedení nových zmien a služieb, ktoré dokážu zabezpečiť rozmach maďarského poľnohospodárstva a potravinárstva.

Národná poľnohospodárska komora považuje podporu ekonomických vzťahov so susednými krajinami a vzájomnú výmenu skúseností za veľmi dôležitú. Práve preto sa Národná poľnohospodárska komora usiluje budovať a udržiavať blízke vzťahy so zahraničnými komorami a organizáciami a podporovať cezhraničné podujatia. Okrem iného uzatvára strategické dohody s vládou Maďarskej republiky a s mnohými profesionálnymi organizáciami.

Národná poľnohospodárska komora registruje svojich členov v 15 profesionálnych úsekoch s 3 hlavnými sektormi, profesionálna práca je vykonávaná v 6 poľnohospodárskych úsekoch, 6 potravinárskych úsekoch a 3 úsekoch pre rozvoj vidieka. Všetky 3 sektory majú svojich vlastných viceprezidentov podporených národným viceprezidentom, ktorý je zodpovedný za mikro, malé alebo stredne veľké podniky.

Hľadám
prácu

Obsahuje údaje o voľných pracovných miestach v poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike a Maďarsku.

Hľadám
zamestnanca

Umožňuje zamestnávateľom uverejňovať ponuky voľných pracovných miest a základné informácie o svojej spoločnosti.
Táto funkcionalita je prístupná len registrovaným zamestnávateľom

Hľadám
vzdelávanie

Zobrazuje informácie o možnostiach vzdelávania v agrosektore a poskytuje základné informácie o školách a vzdelávacích inštitúciách.

SPPK
NAK